konsultacje pacjentów

co jest potrzebne na konsultacje:

  • rtg chorego stawu w 2 projekcjach
  • MRI chorego stawu
  • badanie usg chorego stawu wykonuję w trakcie konsultacji osobiście oceniając statycznie i dynamicznie ewentualne uszkodzenia

Powyższe badania pozwalają już na pierwszej wizycie postawić trafną diagnozę schorzenia stawu i zaplanować dalsze leczenie zachowawcze lub operacyjne.